Filmy  

 

HAUPA Dostawca systemowy dla hurtowni elektrotechnicznych

Kamie wgielny grupy HAUPA zosta pooony w 1961 roku w Remscheid w centrum niemieckiego zagbia narzdziowego.

Hans Udo Paas zaoy firm HAUPA z zamiarem oferowania brany elektrotechnicznej najwyszej jakoci narzdzi.
Szacunek dla tradycji z jednej strony i najnowoczeniejsze osignicia techniki z drugiej, byy i s podstaw konsekwentnej i stabilnej ekspansji naszego przedsibiorstwa.
Filie i generalni importerzy tworz na terenie Europy sie partnerskich firm zapewniajc w ten sposb odbiorcy blisko i sta gotowo dostaw.

Kompetencja oraz sia innowacyjna w dziedzinie Wszystko do kabli i Praca pod napiciem, jak i dowiadczenie naszego zespou wspdziaajce z wysokowartociowymi materiaami zapewniaj Pastwu najwyszej jakoci produkty!

... dla wzrostu wydajnoci
... dla zwikszenia konkurencyjnoci
... dla najlepszego i najduszego uytkowania