Filmy  

 

Jako

Od roku 1996 posiada HAUPA Certyfikat
Jakosci DIN EN ISO 9000 (2003 > DIN EN ISO 9001).

Aby urzeczywistni oczekiwania jakociowe decyduj si menaderowie jakoci firmy HAUPA na certyfikat ISO 9000, ktry zabezpiecza i nadzoruje caoksztat prac i przedsiwzi.
Wszyscy HAUPA wsppracownicy s regularnie szkoleni, aby norm tych przestrzega i aktywnie proponowa ulepszenia.
Specjalni, tzw. QMB-wsppracownicy analizuj zmienione struktury i cz je, w okrelone standardy.
Dla pewnoci, w krtkich odstpach czasu, zbieraja si audytorium niezalenych kontrolerw.


DOWNLOAD